Angalanermut naatsorsuutit

Ullormusiat

Angalanermut ullormisiat, siumoorutissat naatsorsorneri aallannginnermi, ullut 5-t sioqqullungu, suliaritinnissaanut nassiutereersimassapput.

Angalareernermilu ullormussiassat immersorneri, ullut 14-it qaangiutsinnangit, naatsorsuuserivimmut tunniutereersimassallutik.

 

Angalanermut naatsorsuutit, ataaniittoq linkeq aqqutigalugu immersorneqarsinnaavoq:

Angalanermut naatsorsuutit webformular

Angalanermut naatsorsuutit immersornissaannut ilitsersuut