Blanketsamlingen fra Regnskabshåndbogen

Blanketterne til Regnskabshåndbogen kan udfyldes på skærmen, som PDF, Word eller Excel format.

Regnskabsinstruks uden IRIS

Regnskabsinstruks med IRIS

3.1. Oprettelse / ændring i kreditorsystemet (pdf)

3.2. Oprettelse / ændring i Debitorsystemet (pdf)

3.2.A. Anmodning om fakturering / PM (pdf) 

3.4. Likviditetsoverførselsblanket (pdf)

4.1.A. Oprettelse af bankkonto / Akiliut-konto (pdf) 

4.1.B. Oprettelse af brugere til Web-erhverv (pdf) 

4.1.C. Rettighed til underskrivelse i banken m.v. (pdf) 

4.1.D. Oprettelse af Akiliut-kort /Master Card debit (pdf) 

4.1.E. Afmelding til banken (pdf) 

4.1.F. Anmodning om Bank overførsel (pdf)

4.1.G. Anmodning om Bank overførsel med Udenlandsk linie


4.1.H Bankfuldmagt Den Danske Bank 

4.1.I Anmodning om Bank overførsel, masse-overførsel (pdf)

4.1.J Anmodning om bankoverførsel for timesager (pdf)

4.3. Tro- og love erklæring (pdf) 

4.4.A. Bankfuldmagt fra en klient til Grønlandsbanken (pdf) 

4.4.B. Bank- og Web-erhvervsfuldmagt fra en institutionsansat til Grønlandsbanken (pdf) 

4.4.C. Oprettelse af særlig institutions klientkonto (pdf) 

5.A Blanket til brug ved bestilling af rejse

5.2 Tjenesterejser 

5.3.F Opret/Afmelding af agent vejle rejser portal (pdf) 

6.A. Angalareersimanermi naatsorsuusiornissamut ilitsersuut (pdf) 

6.A. Vejledning til udfyldelse af rejseafregning (pdf) 

6.2.A. Afstemningsark (excel) 

6.2.B. Opfølgningsark (excel) 

6.2.C. Posteringsbilag (excel)

6.2.D. Time/Sag Posteringsbilag (excel)

8.4 Vejledning til inventarfortegnelse

8.4.A Inventarliste

8.4.B Inventarliste (excel)

8.5. Checkliste eftersyn beholdninger / regnskabsmæssig registrering (pdf)

9.A. Oprettelse/Ændring/Sletning af brugere i xal/iris (pdf)


9. B Oprettelse / sletning / tekstændring af i1 / i2 (pdf)

Blanketnumret henviser til sektionen som blanketten hører til.

Er der problemer med eller bemærkninger til blanketterne bedes DcR@nanoq.gl kontaktet.