Regnskabshåndbogen

Blanketsamlingen fra Regnskabshåndbogen

Indholdsfortegnelse

Ajourført 26. november 2012 Alle filer ligger i pdf-format, hvis ikke andet er oplyst.

0.0 Forside

0.0 Forord

0.1. Ordforklaringer

1.0. Regnskabscirkulære

1.1. Enhedens egen regnskabsinstruks

1.2.A. Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks hos enheder uden IRIS

1.2.B. Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks hos enheder med IRIS

1.3.A. Ajourføring af regnskabsinstruksen hos enheder uden IRIS

1.3.B. Ajourføring af regnskabsinstruksen hos enheder med IRIS

1.4 Bemyndigelse i Selvstyret

2.0. Artskontoplan - opbygning og regler

2.1 Kontoplan (stor)

2.2. Stikordsregister til konteringsinstruksen

2.3. Kvikmanual - artskontoplan

2.4 Stedkodetabel

3.0. Betalinger m.v.

3.1. Instruks om kreditorer

3.2. Instruks om debitorpleje i Selvstyret

3.3. Mellemregning/Posteringsmeddelelser

3.4. Likviditetsoverførsler fra/til Selvstyrets hovedkonto

3.5. Anlægsinstruks

3.6. Drifts- og anlægstilskud til virksomheder fra Landskassen

3.7. Instruks om forvaltede midler

3.8 Instruks om større eksternt finansierede aktiviteter

3.9 Instruks om aktiver

3.10 Instruks om kundekort, herunder optankningsaftale

4.0. Bankforretninger m.v.

4.1. Instruks om bankkonto, Web-erhverv og kort

4.2. Instruks om oprettelse af kreditkort

4.3 Instruks om spærring af checks (kontramandering)

4.4 Pengekonti til Departementet for Families klienter

5.0. Rejser

5.1. Instruks om benyttelse af rejsekonto

5.2. Instruks om tjenesterejser

5.3 Instruks om Air Greenlands rejseportal til billetbestilling

6.0. Afstemning og opfølgning

6.1 Lønafstemninger/Kontrol af lønspecefikationer, bruttolønlister og bogføring

6.2.A Instruks om afstemninger af statusposter

6.2.B Skema til instruks om afstemninger af statusposter

7.0. Årsafslutning

7.1. Periodisering/årsafslutning

7.2 Retningslinier for udarbejdelse af årsberetning

7.2.1 Skabelon til beretning fra Departementer

7.3. Retningslinier regnskabsmæssige forklaringer

8.0. Diverse

8.1. Pris/info om rekvisitioner og passageranmeldelser

8.3. Vejledning om forvaltede midler er udgået

8.4 Inventarfortegnelser

8.4 A Inventarfortegnelser - skabelon

8.5. Vejledning eftersyn

8.6. Vakantgodtgørelse

8.7. Instruks om ændringer i de Selvstyreejede aktieselskabers kapitalforhold

8.8. Instruks om beskatning

9.1. Blanketsamlingen

10.0. Besvigelser

11. Bilag - Love og bekendtgørelser m.v.

Landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Selvstyres regnskabsvæsen m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om Selvstyrets regnskabsvæsen m.v.

Takstcirkulære fra Moderniseringsstyrelsen, Dagpenge og nattillæg under tjenesterejser og udstationering til og i Grønland

Nalunaerutit serie C-1, 4-1-24, Aftale om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og Danmark. (PDF)

Overenskomst om takster for leje af fartøjer til rejsebrug m.m af 10. januar 1992

Overenskomst om betaling for rejser med kajak og hundeslæde af 10. januar 1992

Cirkulære om Landstyrets brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m.