Politikker

Selvstyrets politikker skal ses som et sæt regler, og retningslinjer for alle ansatte. Politikkerne opdateres og revurderes jævnligt, og det vil til enhver tid være de politikker, som du kan finde her på siden, der er gældende.

Politikkerne beskriver de overordnede retningslinjer men forholder sig ikke til specifikke situationer, som i det daglige håndteres mellem leder og medarbejder.

Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling (KKO) har af HSU fået det overordnede ansvar med at koordinere udarbejdelsen af personalepolitikken samt for at videreudvikle den, og Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlige for politikker indenfor IT.

Har du spørgsmål til personalepolitikken eller forslag til ændringer, kan du kontakte KKO på mail hru@nanoq.gl eller tage kontakt til HSU via dit lokale samarbejdsudvalg.

Selvstyrets IT-politikker

Selvstyrets personalepolitikker