Blanketter og skemaer

Løn - og Personaleafdelingen under Økonomi- og Personalesyrelsen / Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik

Økonomi- og Personalestyrelsen Aningaasqarnermut Sulisoqarnermut Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre.

ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASA's 3 værdier er:
  • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
  • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
  • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden
Fysisk adresse: Aqqusinersuaq 5 - Postboks 1039, 3900 Nuuk / Rutevejledning
Andre mails:

 

Ansættelse, praktiske blanketter i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.
Personale og Jura
Ansættelsesskema
 
Tro og loveerklæring vedr. anciennitet GRL/DK  
Rekvisition til Personalebolig - Rekvirering af bohaveflytning  
Oprettelse af bruger i IT systemerne  
Til den ansatte, information generelt om Selvstyret, og primært om Nuuk  
Oprettelse af Flexkort/adgangskort    
Tilmelding til Elektronisk Lønspecifikation  
Kursus og Efteruddannelse til den nyansatte, og allerede ansatte  
Når man skal rekruttere en ny medarbejder. - Indrykning af stillingsopslag i Emply  
Grønlandske Overenskomster og aftaler   
Skema_for_elever
 
Disciplinære sanktioner/sparring med personalejurist fra ASA   
   
Lønudbetaling Lønadministrationen
Lønudbetalingsdatoer for timeløn 2021  
Lønudbetalingsdatoer for månedsløn 2021  
Udbetalingsanvisning  
Skema til Lønkonto/lønanvisning  
Tilmeldingsblanket til et kartotek  
Simultantolkning  
Aconto løn  
Diverse timelønssatser  
Vejledning til indberetning af GRL- Skat til Skat.dk  
   
Dagpenge  
Dagpengesatser 1. april 2021
 
Danske satser
 
   
Ferie/Fri
 Lønadministrationen
Skema til indberetning feriefrirejse   
Ferieoplysningsskema
 
Anmodning om udbetaling af feriejsebidrag  
Retningslinjer om overførsel af optjente ferietimer af 21. oktober 2014 GRL / DK   
Webformular til overførsel af ferietimer  
Tro- og Loveerklæring GRL /DK   
   
Barsel Personaleadministrationen
Skema til indberetning af barsel  
Barselsblanket inkl. bilag GRL / DK  
   
Indberetning af goder Lønadministrationen
Skema til indberetning af telefon/mobil, bil frirejse, vakant og ferie   
   
Funktion og konstitution  
Funktion/Konstitutionsskema GRL / DK  
Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. tildeling af funktion / konstitution  
Aftale om funktion i højere stilling (hjemmel) GRL / DK  
   
Jubilæum  
Jubilæumsgratiale  
   
Merarbejde for DJØF og AC ansatte Personaleadministrationen
Skema til merarbejde til AC og DJØF ansatte GRL / DK  
Instruks til den ny merarbejdsskema GRL / DK  
Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. merarbejde  
   
Merarbejde for tjenestemænd og lignende  
Skema til merarbejde for tjenestemænd og AK ansatte  
   
Arbejdssedler på timeløn Lønadministrationen
Arbejdsseddel ufaglærte timeløn  
Arbejdsseddel ufaglærte på døgninstitutionerne  
Arbejdsseddel faglærte pædagoger  
Arbejdsseddel faglærte barnehjælpere & socialmedhjælpere  
Arbejdsseddel faglærte sundhedshjælpere  
Arbejdsseddel ufaglærte døgninstitutioner  
Arbejdsseddel portører sundhedsvæsenet  
Arbejdsseddel ufaglærte sundhedsvæsenet  
Arbejdsseddel Jordemødre  
Arbejdsseddel Sygeplejersker  
Arbejdsseddel Køkkenassistenter & Levnedsmiddelmedhjælpere  
Arbejdsseddel Medicindepotforvalter  
§ 3 - Studerende på den Administrative linje & Universitetsstuderende, timeløn baseret på DJØF overenskomsten, løntrin 2,3,4,5,6  
§ 10 - Studerende ved videregående uddannelser, som volontør eller studentermedhjælp, timeløn baseret på AK skalatrin 18,19, 20, 21  
§ 14 - Studerende for beskæftigelse med en bachelorgrad fra eks. Ilisimatusarfik.Løntrin 2 af grundlønnen i DJØF overenskomsten  
   
Tjenestetidsskemaer - Sundheds væsenet  
Skema til Kontorpersonale & Lægesekretærer  
Skema til Skema til KIGUT & Tandteknikere  
Skema Maskinmestre med § 7
 
Skema Psykologer med rådighedstillæg tjenestetidsskema  
Personale med rådighedstillæg  
Skema Personale med rådighedstillæg tjenestetidsskema  
Skema Portører tjenestetidsskema  
Skema SSK_arbejdsledere tjenestetidsskema  
Skema Sundhedshjælpere tjenestetidsskema  
Skema Sundhedsmedhjælpere tjenestetidsskema  
Skema Tandlæger tjenestetidsskema  
Skema SIK Tolke  
Skema PPK tjenestetidsskema  
Skema til plejere
 
Skema til Tolke, Køkken, faglærte-ufaglærte og elever
 
Skema Maskinmestre uden § 7
 
Skema PIP - Pædagoger  
Skema Lægers tjenestetidsskema  
   
Måneds skemaer  
Skema STI-elever månedsløn  
Skema SIK/HK månedsløn  
Skema SIK/HK døgninstitutioner  
Skema SIK Tolke  
Skema PIP månedsløn  
Skema til socialhjælpere   
Skema til socialrådgivere  
Skema til sundhedshjælpere  
Skema til pedel   
Skema til køkkenledere   
Skema til døgninst fysioterapeuter   
Skema til ledsagerhonorar døgninst   
Skema til køkkenassistenter  
Skema til halvdags kontoransatte døgninst   
Skema til mdr løn faglært & ikke faglært / døgnindt
 

 
Retningslinjer for indberetning af årlige faste timer GU GRL / DK  
Indberetningsskema for overtid GU  
   
Fratrædelse  
Fratrædelsesskema  

 
Ansøgningsskema for § 18 tillæg (Indenfor NPK området-kun for pædagogisk personale)  
Ansøgningsskema  
   
Diverse retningslinjer, procedure og cirkulærer vedrørende løn - og ansættelsesforhold  
Retningslinjer m.m..