Sikkerheds- og samarbejdsudvalg i Centraladministrationen

Varetagelse af opgaver som sikkerhedsrepræsentant og som repræsentant i samarbejdsudvalgene, både i Sikkerhedsudvalget (SU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og lokale samarbejdsudvalg (LSU) er pr. 1. januar 2021 sammenlagt for at sikre en enstrenget samarbejdsorganisation, hvis formål det er at skabe samarbejde på alle niveauer af Centraladministrationen samt for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Sammenlægningen af Sikkerhedsudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget kommer fremover til at hedde Sikkerheds- og samarbejdsudvalget, forkortet til HSSU.

Sammenlægning af sikkerhedsrepræsentanter og repræsentanter i lokale samarbejdsudvalg kommer fremover til at hedde Lokal Sikkerheds- og samarbejdsudvalg, forkortet til LSSU.

Sikkerheds- og samarbejdsorganisationen består af:

Hovedsikkerheds- og samarbejdsudvalg (HSSU)
Hovedsikkerheds- og samarbejdsudvalg (HSSU) varetager gensidig information og drøftelse af alle væsentlige forhold af betydning for Naalakkersuisuts administrations generelle arbejds- og personaleforhold, f.eks. arbejdsforhold, personalepolitik, større rationaliserings- og omstillingsprojekter, arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljø og sikkerhed.

HSSU består af 4 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter samt Sikkerhedsudvalget, hvor departementschefen i Formandens Departement er født formand.

Sikkerhedsudvalget består af 2 ledelsesrepræsentanter og 2 sikkerhedsrepræsentanter. Formanden for HSSU udpeger ledelsesrepræsentanterne til Sikkerhedsudvalget, hvoraf den ene som formand for udvalget. Formanden for Sikkerhedsudvalget og sikkerhedsrepræsentanterne skal varetage de beføjelser, som gives dem i henhold til Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

HSSU skal afholde mindst 4 årlige møder.
HSSU skal også årligt afholde sikkerheds- og samarbejdskonferencer for alle LSSU medlemmer. Udover valg af sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til HSSU, skal dagsordenen også indeholde fælles drøftelser af centraladministrationens nuværende og fremtidige personale- og arbejdsforhold samt arbejdsmiljøforhold.

Lokalt sikkerheds- og samarbejdsudvalg (LSSU)
LSSU varetager gensidig information og drøftelse af alle væsentlige forhold af betydning for de departementets, styrelsens eller institutionens arbejds- og personaleforhold, f.eks. arbejdsforhold, personaleforhold, indførelse af ny eller ændring af bestående teknologi, økonomisk situation, implementering personalepolitikker givet af HSSU, arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljø og sikkerhed.

LSSU består af op til 3 til 6 ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, heraf mindst 1 ledelsesrepræsentant samt sikkerhedsudvalget medlemmer.

Cirkulære om sikkerheds- og samarbejdsudvalg