Officielle mail-adresser

Departementer

Forkortelser -

Officielle e-mails

Formandens Departement

NSN

GOVSEC@nanoq.gl

Departementet for Forskning og Miljø

Departementet for Arbejdsmarked


PAN

PAN@nanoq.gl

ISIIN

ISIIN@nanoq.gl

Departementet for Finanser

AN

OED@nanoq.gl

Departementet for Boliger og Infrastruktur


IAN

BOX909@nanoq.gl  

 

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

IKIN

IKIN@nanoq.gl

Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet


NAP

NAP@nanoq.gl

Energiområdet

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug


APNN

APNN@nanog.gl 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

IIAN

IIAN@nanoq.gl


Departementet for Sundhed


PN

PN@nanoq.gl

Departementet for Mineralske Råstoffer

Departementet for Erhverv


ASN
MMR@nanoq.gl

ISIIN
ISIIN@nanoq.gl


Afdelinger og Styrelser  
Skattestyrelsen tax@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevare Myndigheden i Grønland uumasut@nanoq.gl
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

sundhedsledelsen@peqqik.gl

Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA)

asa@nanoq.gl

 - Intern Revison          itr@nanoq.gl
 - Kontoret for Strategisk Indkøb og Midlertidig Indkvartering  
    - Strategisk Indkøb indkoeb@nanoq.gl
    - Midlertidig Indkvartering     bolig@nanoq.gl
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen aua@nanoq.gl
 -Boligklagenævnet maalaarut@nanoq.gl
 -Det Sociale Ankenævn maalaarut@nanoq.gl
 -Grønlands Forbrugerråd atuisoq@nanoq.gl
 -Konkurrencetilsynet unammineq@nanoq.gl
 -Radioforvaltningen RFV@nanoq.gl
 -Telestyrelsen telestyrelsen@nanoq.gl
Digitaliseringsstyrelsen

digitalisering@nanoq.gl