Arbejdspladsvurdering

APV er en lovpligtig proces, som skal identificere, prioritere og løse mulige psykiske og fysiske arbejdsmiljøproblemer, så der kan skabes og vedligeholdes et sundt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Det er ledelsens ansvar, at der gennemføres en APV, og siden 2009 har der været lovkrav om, at den skal være skriftlig. En APV skal indeholde:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Historik

I 2011 og 2012 var APV’en en del af Trivselsundersøgelsen i Centraladministartionen.

I 2011 blev der udarbejdet en separat og overordnet APV-rapport, som de enkelte sikkerhedsgrupper kunne bruge som udgangspunkt til identificeringen, prioritering og løsningen af lokale udfordringer.

I 2012 besluttede sikkerhedsudvalget, at udgangspunktet for det videre arbejde med APV’en var trivselsrapporterne for de enkelte enheder, da alle resulaterne var at finde her.

Spørgsmålene til APV’en udarbejdes af HRU med inddragelse af hele sikkerhedsorganisationen. Når APV’en er gennemført, er det op til Sikkerhedsgrupperne, hvordan de vil prioritere og arbejde med resultaterne.

Som sikkerhedsgruppe kan I med fordel lade jer inspirere af følgende spørgsmål i prioriteringen af arbejdet

 • Indebærer problemet en overskridelse af loven?
 • Er der motivation til at arbejde med problemet?
 • Er der en hurtig og simpel løsning på problemet?
 • Skal vi fremtidssikre arbejdspladsen i forhold til kommende krav?
 • Er problemet fælles for mange?
 • Tager det lang tid at gennemføre løsningen – kræver det en stor indsats og er det dyrt?
 • Er det meget vigtigt for den enkelte person/afdeling at problemet løses?
 • Er problemet i forvejen anerkendt som et problem på arbejdspladsen?

Når problemerne er identificeret og prioriteret skal der findes en løsning. For at finde den mest hensigtsmæssige løsning, må I opveje fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder og skabe jer et overblik over muligheder, konsekvenser og økonomi. Af og til er den bedste løsning ikke mulig at gennemføre pga. manglende ressourcer, og så må I være kreative og eventuelt i gang med brainstorming og mindmaps.

APV’en skal revurderes minimum hvert tredje år, eller ved ændringer i arbejdet, arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder som har betydning for arbejdsmiljøet

 

APV-rapporter