Arbejdsmiljø

I Grønlands Selvstyre bruger vi Arbejdspladsvurdering (APV) og årlige trivselsundersøgelser samt Arbejdsmiljørådet for at sikre arbejdsmiljøet.

Videnscenter for Arbejdsmiljø definerer arbejdsmiljø som

”et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under. Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt”

Lov om arbejdsmiljø i Grønland skal sikre, at der opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i det grønlandske samfund.