Trivselsundersøgelse og APV

Den første trivselsundersøgelse i Centraladministrationen blev lavet i 2008 og siden er der blevet lavet trivselsundersøgelser med jævne mellemrum.

Undersøgelserne laves for at indsamle data omkring trivslen blandt alle ansatte med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Deltagelse i undersøgelsen er 100% anonym, og det vil efterfølgende ikke være muligt at identificere den enkelte medarbejder i undersøgelsen.

Trivselsundersøgelsen udmønter sig i en strategisk hovedrapport. På baggrund af hovedrapporten tages der beslutninger om konkrete projekter og initiativer, der skal igangsættes i Centraladministrationen for at forbedre trivslen på arbejdspladsen.

Spørgsmål omkring Trivselsundersøgelserne kan rettes til HRU