MUS og LUS

MUS og LUS

Den enkelte leder bestemmer selv, hvordan MedarbejderUdviklingsSamtaler og LederUdviklingsSamtaler skal afholdes men der opfordres til, at afholde dem senest i marts/april måned. 

Jf. Selvstyrets personalepolitik har alle ansatte ret og pligt til minimum én MUS om året, og det er lederens  ansvar at sørge for at det sker.

Det er vigtigt, at have for øje, at samtalen:

 • er fortrolig (Kompetenceudviklingsønsker er dog ikke fortrolige)
 • ikke er en lønsamtale og ikke er en tjenestesamtale
 • er et supplement til den daglige dialog
 • er en afklaring mellem medarbejderens kompetencer og arbejdspladsens krav
 • har fokus på medarbejderens trivsel samt medarbejderens og arbejdspladsens udvikling, ønsker og behov

Som medarbejder vil du blive bedt om at underskrive MUS samtalen, når den er afholdt. Underskriften er ikke en accept af uenigheder mellem dig og din leder, den er udelukkende for at dokumentere at samtalen er blevet afholdt. Uenigheder bør diskuteres efterfølgende.

Lederens forberedelse til MUS

MUS er lederens mulighed for at tale med sine medarbejdere om fremtidige arbejdsopgaver, forventninger, trivsel og kompetenceudvikling. Det kan være en god ide at forberede sig på, hvad du gerne vil tale med din medarbejder om. Det kan for eksempel være:

 • Trivsel
 • Motivation
 • Forståelse for medarbejderens personprofil
 • Fælles mål
 • Bedre kommunikation
 • Bedre forretningsmæssige resultater
 • Kultur i afdelingen  

MUS-skema Grønlands Selvstyre

LUS-skema Grønlands Selvstyre