Lærlinge i Centraladministrationen

Elever

Uddannet arbejdskraft er en nødvendighed for, at vores land kan blive et selvbærende samfund. Som en af Grønlands største arbejdspladser har vi et samfundsansvar og skal medvirke til at højne uddannelsesniveauet,
hvilket blandt andet sker ved at udbyde elevpladser.

Et samfundsansvar

Som en af Grønlands største arbejdspladser har vi et samfunds-ansvar for at medvirke til at fremme

Uddannelse i vores land. Når en person har modet og lysten til at tage en uddannelse, skal vi være medvirkende til, at dette lader sig gøre – og derfor tilbyde praktikplads til rette kandidater.

Ud over vores samfundsansvar kan lærlingene berige vores organisation, da de med udefrakommende øjne kan sætte spørgsmålstegn ved forhold i vores arbejdsgange, som vi andre ikke ser. Lærlingen er vores mulighed for at præge og forme fremtidens medarbejder og skal derfor ses som en investering for organisationen.

Det foregår i samarbejde

At have en lærling forgår i et samarbejde med skole, praktiksted samt ved TNI-lærlinge det lokale vejledningscenter Piareersarfiik. Som udgangspunkt er Majoriaq den primære samarbejdspartner, når TNI-lærlingen er på praktikophold, mens skolen er den ansvarlige instans, når lærlingen er på skoleophold. Samarbejdet med Piareesarfiik indebærer, at der afholdes 3 trepartssamtaler under uddannelsen mellem lærling, lærlinge-ansvarlig i virksomheden samt en vejleder fra Majoriaq. Ved AU -lærlinge foregår samtalerne i samarbejde med skolen.

Forskellige typer elever

Der skelnes hovedsageligt mellem to typer lærlinge hos Grønlands Selvstyre: TNI-lærlinge og AU-lærlinge.TNI lærlinge tager en 4-årig uddannelse som kontorlærling med speciale i administration, mens AU lærlinge tager en 2-årig akademiuddannelse i enten økonomi- og ressourcestyring. International Handel og Markedsføring eller International transport og logistik.På de øvrige sider finder du specificeret information om de tre uddannelser.

Hvor kommer eleverne fra?

Som hovedregel kommer Selvstyrets lærlinge fra Handelsskolen Nuuk, Niuernermik Ilinniarfik, der har en skole i både Nuuk og Qaqortoq. Lærlingene hos Selvstyrets centraladministration, er enten ved at uddanne sig kontor lærling med speciale i administration (TNI) eller også tager de akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring eller akademiuddannelsen i transport og logistik.  Efter endt uddannelse er TNI- lærlingen i stand til at varetage kontorjob inden for både private og offentlige virksomheder. AU lærlinge kan selvstændigt varetage arbejdet med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger der bredt vedhører økonomi og ressourcestyring, International Handel og Markedsføring eller transport og logistik i alle typer virksomheder.

Har du ikke fundet svar på det du søger i de efterfølgende faner kan du kontakte Grønlands Selvstyre Centraladministrations elevkoordinator

Bruno Sandgreen på bsan@nanoq.gl