Servicekatalog

Find beskrivelser på fælles standardservices
til Centraladministrationen


Sidst opdateret 15.03.2019

Hent Servicekatalog 2018-19 her

Dette servicekatalog indeholder en beskrivelse af alle de services, Digitaliseringsstyrelsen (fremover nævnt som DIA) leverer til Selvstyrets enheder og IT-brugere i Centraladministrationen uden betaling med enkelte undtagelser, som er præciseret. Alt hvad der ligger udenfor aftalerne, vil blive opkrævet af enhederne.

Målgruppen for ydelseskataloget er alle ansatte i Centraladministrationen

DIA har en standard for systemejerskab, og koordinerer drift og vedligehold af fælles- og fagsystemer med systemejerne i Selvstyret.

Den daglige drift og IT-support er in-sourcet til DIA. Drift og support af enkelte systemer – bl.a. ESDH – håndteres af andre leverandører, men alt går igennem et DIA der er Selvstyrets Single Point of Contact (SPOC). Dette betyder, at alle henvendelser vedrørende problemer med PC (hvad enten det er hardware eller software (både fællesystemer og fagsystemer) samt IP-telefoner skal ske til Nanoq-supporten hos DIA.

DIA har en strategi for at standardisere både services, brug af IT og selve det hardware og software, vi alle bruger. Det sker bl.a. ved at indkøb af standardsystemer og hardware, der passer ind i vores Microsoft miljø, som hele den basale IT-infrastruktur og – arkitektur består af (servere, PC’er, mailsystem, Office pakke m.v.).

Ved at standardisere kan vi levere vores ydelser billigere, mere effektivt og sikkert

Der er en række IT-relaterede services, som DIA ikke er ansvarlig for. Det gælder printere og fax. DIA stiller netværk til rådighed, så computere og printere kan kommunikere, men det er enhederne selv, der sørger for indkøb og vedligehold af printere. Det samme gælder fax-maskiner.

Enhederne er også selv ansvarlige for mobiltelefoner; det vil sige at enheder selv bestemmer, om de vil give medarbejdere mobiltelefoner, og at indkøb, forbrug og evt. support betales af eget budget. Se i øvrigt retningslinjerne vedrørende mobiltelefoner i centraladministrationen.

DIA arbejder på at få mobiltelefoner med som standart.

Retningslinjer kan findes her